Obecně závazné vyhlášky
Vyhláška - veřejná vyhláška - Změna číslo 2 územního plánu

Vyhláška - veřejná vyhláška - Změna číslo 2 územního plánu.


Vyhláška - OZV o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.


Vyhláška - OZV o zákazu používání zábavní pyrotechniky

Obecně závazná vyhláška o zákazu používání zábavní pyrotechniky.


Vyhláška - OZV o pohybu psů

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Milejovice.


Vyhláška - OZV o nakládání s odpadem

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Milejovice