Dotace

Rekonstrukce a statické zajištění kaple U Dobré vody

Rekonstrukce a statické zajištění kaple U Dobré vody

Obec Milejovice v roce 2022 zrekonstruovala Kapli u Dobré Vody. Celkové náklady na rekonstrukci činily 1 565 667,- Kč. Rekonstrukci provedla firma Garantstav stavební Strakonice s.r.o..

Rekonstrukcí kaple bylo dosaženo zlepšení stavu památky, díky kterému bude umožněno pořádání kulturních akcí. Pořádané akce mohou nabídnout jedinečnou atmosféru, díky poloze kaple uprostřed lesa. Místo a atmosféra v kombinaci s pořádanými akcemi jako například mše, koncerty, autorské čtení nebo svatby pomohou dostat místo do podvědomí veřejnosti a napomůžou propagaci nejen obce, ale celého okolí.
Při rekonstrukci byly provedny následující práce: zavedení 2 ztužujících ocelových táhel, které zpevní stěny kaple a její klenby; rekonstrukce vnitřních vápenných omítek; obnova vnitřní výmalby včetně zdobných prvků; venkovní sjednocující nátěr; položení cihelné podlahy kolem vnitřních stěn; dodatečné kotvení pozednice; obnova oplechování věže a nové okapy; repliky oken a rekonstrukce dveří.

Za pomoci Místní akční skupiny Šumavsko, s.z. byla uzavřena dohoda o poskytnutí dotace se Státním zemědělský intervenčním fondem na akci "Rekonstrukce a statické zajištění kaple U Dobré vody". V současné době bylo požádono o proplacení dotace ve výši 1 252 533,- Kč. 

Podpora projektu konečných žadatelů naplňuje cíle SCLLD MAS Šumavsko, z.s..

Publicita projektu REKONSTRUKCE A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KAPLE U DOBRÉ VODY spolufinancovaného Evropskou unií.

Rekonstrukce a statické zajištění kaple U Dobré vody

Rekonstrukce a statické zajištění kaple U Dobré vody

Rekonstrukce a statické zajištění kaple U Dobré vody

Rekonstrukce a statické zajištění kaple U Dobré vody

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
publicitanova.pdf 74.9 Kb

Rekonstrukce obecních budov

Rekonstrukce obecních budov obecní bytovky a kanceláře úřadu obce

V létě roce 2022 byla provedena výměna oken v obecní bytovce s číslem popisným 47 spolu s nezbytnými zednickými pracemi. Dále bylo vyměněno okno a dveře v kanceláři obecního úřadu. Vše bylo provedeno ke snížení tepelných ztrát. 

Na rekonstroukci byla využita dotace Programu obnov venkova Jihočeského kraje ve výši 100 000,- Kč. Zbylá částka 306 814,26 Kč byla hrazena z vlastních zdrojů obce.

Rekonstrukce obecních budov

Rekonstrukce vedení veřejného osvětlení

Rekonstrukce zbylé části vedení veřejného osvětlení

V roce 2021 byla dokončena kompletní rekonstrukce vedení veřejného osvětlení v obci. Byla uložena zbylá část vedení do země v délce přesahující 1,5 km. Díky uložení vedení veřejného osvětlení do země je v současné době veřejné osvětlení méně náchylné na zhoršené povětrnostní podmínky. Neměly by již hrozit výpadky osvětlení při poryvech větru. 

Rekonsturkce byla podpořena Jihočeským krajem v rámci dotace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje částkou 108 000,- Kč.

Rekonstrukce vedení veřejného osvětlení

Kanalizace a ČOV

Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci

V obci se v roce 2019 začala budovat kanalizace a čistírna odpoadních vod. Zdroji financování byla dotace z Ministerstva životního prostředí, zápůjčka ze Státního fondu životního prostředí České republiky a vlastní naspořené finanace.

 

V roce 2020 byl při platbách faktur využit revolvingový úvěr od banky Moneta Money Bank a.s., pro který byla využita dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2020 dotačního titulu 8. Jednalo se o hrazení úroku z úvěru  podpořeného z rozpočtu Jihočeského kraje.

logo JčK

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kanalizace-a-cov-milejovice.pdf 199 Kb