Dotace

Rekonstrukce obecních budov

Rekonstrukce obecních budov obecní bytovky a kanceláře úřadu obce

V létě roce 2022 byla provedena výměna oken v obecní bytovce s číslem popisným 47 spolu s nezbytnými zednickými pracemi. Dále bylo vyměněno okno a dveře v kanceláři obecního úřadu. Vše bylo provedeno ke snížení tepelných ztrát. 

Na rekonstroukci byla využita dotace Programu obnov venkova Jihočeského kraje ve výši 100 000,- Kč. Zbylá částka 306 814,26 Kč byla hrazena z vlastních zdrojů obce.

Rekonstrukce obecních budov

Rekonstrukce vedení veřejného osvětlení

Rekonstrukce zbylé části vedení veřejného osvětlení

V roce 2021 byla dokončena kompletní rekonstrukce vedení veřejného osvětlení v obci. Byla uložena zbylá část vedení do země v délce přesahující 1,5 km. Díky uložení vedení veřejného osvětlení do země je v současné době veřejné osvětlení méně náchylné na zhoršené povětrnostní podmínky. Neměly by již hrozit výpadky osvětlení při poryvech větru. 

Rekonsturkce byla podpořena Jihočeským krajem v rámci dotace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje částkou 108 000,- Kč.

Rekonstrukce vedení veřejného osvětlení

Kanalizace a ČOV

Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci

V obci se v roce 2019 začala budovat kanalizace a čistírna odpoadních vod. Zdroji financování byla dotace z Ministerstva životního prostředí, zápůjčka ze Státního fondu životního prostředí České republiky a vlastní naspořené finanace.

 

V roce 2020 byl při platbách faktur využit revolvingový úvěr od banky Moneta Money Bank a.s., pro který byla využita dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2020 dotačního titulu 8. Jednalo se o hrazení úroku z úvěru  podpořeného z rozpočtu Jihočeského kraje.

logo JčK

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kanalizace-a-cov-milejovice.pdf 199 Kb