Archiv úřední desky
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024/OZZL
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 13. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE ZKRÁCENÝM POSTUPEM
Kalkulace ceny stočného na rok 2022

Kalkulace ceny stočného na rok 2022.


Obecně závazné vyhlášky přijaté 20. prosince 2021

Obecně závazné vyhlášky přijaté 20. prosince 2021


Návrh místního programu obnovy venkova obce Milejovice na roky 2022 až 2026

Návrh místního programu obnovy venkova na 2022 až 2026


Výzva k podání nabídky - oprava kaple

Výzva k podání nabídky - oprava kaple


Záměr prodeje části pozemku

Záměr prodeje části pozemku s parcelním číslem 1 183/1 v katastru obce.


Výzva k podání nabídky - Oprava MK v obci Milejovice

Výzva k podání nabídky na opravu místní komunikace v obci


Záměr prodeje části pozemku

Záměr prodeje části pozemku s parcelním číslem 1 183/1 v katastru obce.