Archiv úřední desky
Výzva k podání nabídky - oprava kaple

Výzva k podání nabídky - oprava kaple


Záměr prodeje části pozemku

Záměr prodeje části pozemku s parcelním číslem 1 183/1 v katastru obce.


Výzva k podání nabídky - Oprava MK v obci Milejovice

Výzva k podání nabídky na opravu místní komunikace v obci


Záměr prodeje části pozemku

Záměr prodeje části pozemku s parcelním číslem 1 183/1 v katastru obce.