Usnesení ze zasedání

Zápis ze schůze zastupitelů 8. prosince 2020

Zápis ze schůze

Přítomní zastupitelé:

 • Michal Fouček
 • Miroslav Fouček
 • Miroslav Havel
 • Michael Jung
 • Tomáš Ryba
 • Svatava Tichopádová

Přítomna byla účetní obce Monika Kubařová

Nepřítomní zastupitelé:

 • Miroslava Jezlová

Program schůze:

 1. Ustanovení zapisovatele - Michal Fouček
 2. Ustanovení ověřovatelů zápisu - Miroslav Havel, Tomáš Ryba
 3. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 - v příloze zápisu
 4. Rozpočet obce na rok 2021 - v příloze zápisu
 5. Rozpočtová opatření - seznámení s opatřeními číslo 9 a 10
 6. Plán inventru - předseda inventární komise Tomáš Ryba a členové Vlastimil Černík s Petram Balíkem, do 15. ledna 2021
 7. Zrušení žádosti o dotaci z POV JčK 2020 - zrušena žádost o dotaci na Rekonstrukci zbývající části vedení veřejné osvětlení 
 8. Žádost o dotaci z POV JčK 2021 - žádost o dotaci na Rekonstrukci zbývající části vedení veřejné osvětlení
 9. Výběrové řízení na vedení veřejného osvětlení - zveřejnění výběrového řízení na Rekonstrukci zbývající části vedení veřejné osvětlení, podání nabídek do 6.1.2021
 10. Žádost mysliveckého spolku o finanční příspěvek - příspěvek pro místní myslvecký spolek ve výši 10 000,- Kč
 11. Dobrá Voda – žádost o dotaci - schválena žádost o dotaci na opravu Dobré Vody
 12. Místní komunikace – žádost o dotaci - žádost o dotaci na opravu komunikace od cesty na Přechovice do Manin
 13. Pastvišťata – nabídka dřeva - nabídka dřeva z Pastvišťat
 14. Prodloužení Programu obnovy venkova JčK na rok 2021 - prodloužení POV na rok 2021
 15. Diskuze

+ příloha - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2024, Rozpočet obce na rok 2021 a Výběrové řízení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20201208-komplet.pdf 1194.7 Kb