Usnesení ze zasedání

Zápis ze schůze zastupitelů 6. dubna 2021

Zápis ze schůze

Přítomní zastupitelé:

 • Michal Fouček
 • Miroslav Fouček
 • Miroslav Havel
 • Tomáš Ryba
 • Svatava Tichopádová

Nepřítomní zastupitelé:

 • Miroslava Jezlová
 • Michael Jung

Program schůze:

 1. Ustanovení zapisovatele - Michal Fouček
 2. Ustanovení ověřovatele zápisu - Miroslav Havel, Tomáš Ryba
 3. Seznámení s nabídkami a výběr firmy na rekonstrukci místní komunikace (Oprava MK v obci Milejovice) - vybrána firma Strabag
 4. Odkup pozemku - odsouhlasen odkup části pozemku 1183/1 Michalem Foučkem a Martinem Noskem
 5. Rozpočtová opatření - seznámení s rozpočtovými opatřeními 11, 12 / 2020 a 1, 2 / 2021
 6. Žádost o odkup části pozemku - žádost Jindřišky Kulhanové o odkup 22m2 část pozemku s parcelním číslem 1183/1
 7. Diskuze
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20210406-zapis-a.pdf 573.9 Kb