Usnesení ze zasedání

Zápis ze schůze zastupitelů 20. září 2021

Zápis ze schůze

Přítomní zastupitelé:

 • Michal Fouček
 • Miroslav Fouček
 • Miroslav Havel
 • Michael Jung
 • Tomáš Ryba
 • Svatava Tichopádová

Nepřítomní zastupitelé:

 • Petr Popelka

Program schůze:

 1. Ustanovení zapisovatele - Michal Fouček
 2. Ustanovení ověřovatele zápisu - Miroslav Havel, Tomáš Ryba
 3. Smlouva o poskytnutí finanční podpory MAS Šumavsko - schválena smlouva o příspěvku
 4. Uzavření smlouvy s firmou Strabag na opravu místních komunikací - schválena smlouva se společností STRABAG.
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene s EDG - souhlas se zřízením věcného břemene
 6. Rozpočtová opatření - seznámení s rozpočtovými opatřeními číslo 6, 7 a 8 roku 2021
 7. Diskuze
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20210920-zapis.pdf 566.8 Kb