Sbírka

Dobrá Voda

Kostel Dobrá Voda u Milejovic

Dobrá Voda je poutní místo, dva a půl kilometru od Milejovic. Jedná se o kostel postavený v 19. století. Nachází se na úbočí vrchu Vráž (647 m). Stavba byla zahájena v roce 1889 a následně dokončena 29. května 1891.

Celá stavba – kostel i křížová cesta – byla postavena z příspěvků dárců z Milivic, farností Hoštické, Paračovské a Jinínské a dalších dobrodinců. V roce 1891 byl kostel a křížová cesta vysvěcen. Obecní zastupitelstvo mělo od celé obce souhlas k upsání se k tomu, že se bude o celý objekt starat. Úpis byl zapsán v zápisech zastupitelstva v roce 1889:

V Milivicích, dne 15. května 1889:

Úpis
Jan Král a Marie Králová

Vojtěch Fouček, chalupník z Milivic č. 33, svědek
Jindřich Špirhanzl, chalupník z Milivic č. 22, svědek

„My níže podepsaní výborové obce ‚Milivic‘ zavazujeme se na základě usnesení celé obce, že chceme kapli ‚Dobré Vody‘ asi čtvrt hodiny za Milivicemi, jež letošního roku vystavěna bude, jakož i vnitřní úpravu, veškerá bohoslužebná roucha a náčiní z obecního jmění a v případě tom, že by naše obecní k tomu nevystačovalo jmění, přirážkou obecní, na věčné časy v dobrém stavu a pořádku udržeti.

Kostel byl postaven u studánky, podle níž nese celé místo jméno, Dobrá Voda. Kostel je zasvěcen k poctě Královny Nebeské Nejblahoslavenějsí Panny Marie.  Okolo kostela vede křížová cesta. Ta je tvořená čtrnácti kapličkami.

Voda ze studánky má být podle pověry léčivá. Stejně jako voda ze studánky na Podsrpu ve Strakonicích, je i zde zvýšený obsah radonu.

Z rozboru provedeného v roce 2006 plyne, že je voda pitná i přes více než trojnásobný obsah radonu. Obsah radonu je pouze jakostní kritérium a k pitnosti přispívá to, že se jedná o vodu na volném prostranství, ne v uzavřeném prostoru. Dále se v rozboru dozvídáme to, že se jedná o vodu měkkou, tzn. o vodu povrchovou, a tudíž vhodnou pro přípravu teplých nápojů. Obsah dusičnanů je na hodnotě kojenecké vody. Voda neobsahuje žádné bakterie. Pramen má velkou samočistící schopnost, díky velké vydatnosti pramene a díky tomu kudy protéká.

Mše se v kostele koná každoročně o Dobrovodské pouti. Ta připadá na jedenáctou neděli po Velikonocích. V roce 1996 byl kostel, křížová cesta i studánka opraveny. Opravy si vyžádali částku necelého jednoho miliónu korun. 12. července 2006 přívalový déšť poničil cestu k Dobré Vodě. To si vyžádalo její opravu ve výši skoro dvou miliónů korun. Při této opravě byla cesta zpevněna.

Ani Dobré Vodě se nevyhnul ve čtvrtek 18. ledna 2007 orkán Kyrill, který devastoval velkou část evropského kontinentu. Naštěstí padající stromy nezasáhly kostel ale pouze kapličky křížové cesty. Vše se stačilo do dobrovodské pouti opravit a odstarnit škody.

 

Sbírka na opravu Dobré Vody 

Poutní místo Dobrá Voda je jednou z místních památek. Jako o každou památku je zapotřebí se o ní starat, aby přečkala pro další pokolení a mohli toto místo navštěvovat poutníci i v budoucnu. Zub času je neúprosný a podepsal se na stavu památky, která si vyžádá opravu.

A proto bychom Vás, vážení spoluobčané, přátelé a další spříznění lidé, rádi požádali o pomoc při opravě, pro nás velmi významné památky, kostela Dobrá Voda. Kostel, křížová cesta a studánka byly sice od rozsáhlé rekonstrukce v roce 1996 pravidelně udržovány, nicméně  čas 20 let se na nich podepsal  a v současnosti je potřeba větší investice k důležitým opravám, které se za tu dobu nahromadily. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro uspořádání veřejné sbírky, která by mohla alespoň částečně pokrýt plánovanou rekonstrukci. Pro tento záměr byl již vypracován projekt, prozatím jen na opravu kostela. Podle tohoto projektu je třeba staticky zajistit stropní klenby, ve kterých jsou trhliny; opravit krov; opravit poškozenou vnější omítku a udělat nový sjednocující nátěr celé fasády; opravit vnitřní omítku; zabránit poškozování vnitřních omítek vlhkostí; opravit nebo znovu udělat klempířské a kovářské prvky na kapli; repasovat okna a vstupní dveře a konečně restaurovat dřevěný oltář. Pokud se rozhodnete podpořit náš záměr, můžete využít možnosti kasičky, která je umístěna v současné době v Milejovické hospodě. Další možností jak pomoct je bankovním převodem na transparentní účet vedený u Moneta Money Bank a.s.. Číslo účtu je 227807423 / 0600.

Na aktuální zůstatek transparentního účtu a příspěvky se můžete podívat přímo na internetových stránkách Moneta Money Bank a.s..