Dobrá Voda – sbírka na opravu

Kostel Dobrá Voda
Kostel Dobrá Voda

Poutní místo Dobrá Voda je jednou z místních památek. Jako o každou památku je zapotřebí se o ní

Kaplička křížové cesty
Kaplička křížové cesty

starat, aby přečkala pro další pokolení a mohli toto místo navštěvovat poutníci i v

budoucnu. Zub času je neúprosný a podepsal se na stavu památky, která si vyžádá opravu. A proto bychom Vás,

vážení spoluobčané, přátelé a další spříznění lidé,

rádi požádali o pomoc při opravě, pro nás velmi významné památky,

Opadávající omítka u vchodu
Opadávající omítka u vchodu

kostela Dobrá Voda. Kostel, křížová cesta a studánka byly sice od rozsáhlé rekonstrukce v roce 1996 pravidelně udržovány, nicméně  čas 20 let se na nich podepsal  a v současnosti je potřeba větší investice k důležitým opravám, které se za tu dobu nahromadily. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro uspořádání

Poškození omítky nad vchodem
Poškození omítky nad vchodem

veřejné sbírky, která by mohla alespoň částečně pokrýt plánovanou rekonstrukci. Pro tento záměr byl již vypracován projekt, prozatím jen na opravu kostela. Podle tohoto projektu je třeba staticky zajistit s

Prasklé klenby
Prasklé klenby

tropní klenby, ve kterých jsou trhliny; opravit krov; opravit poškozenou vnější omítku a udělat

nový sjednocující nátěr celé fasády; opravit vnitřní omítku; zabránit poškozování vnitřních omítek vlhkostí; opravit nebo znovu udělat klempířské a kovářské prvky na kapli; repasovat okna a vstupní

dveře a konečně restaurovat dřevěný oltář.

Poškozená okna
Poškozená okna

Pokud se rozhodnete podpořit náš záměr, můžete využít možnosti kasičky, která je umístěna v současné době v Milejovické hospodě. Další možností jak pomoct je bankovním převodem na transparentní účet

vedený u Moneta Money Bank a.s.. Číslo účtu je 227807423 / 0600.

Na aktuální zůstatek transparentního účtu a příspěvky se můžete podívat přímo na internetových stránkách Moneta Money Bank a.s..