Dobrá Voda

Dobrá Voda je poutní místo, dva a půl kilometru od Milejovic. Jedná se o kostel postavený v 19. století. Nachází se na úbočí vrchu Vráž (647 m). Stavba byla zahájena v roce 1889 a následně dokončena 29. května 1891.

Celá stavba – kostel i křížová cesta – byla postavena z příspěvků dárců z Milivic, farností Hoštické, Paračovské a Jinínské a dalších dobrodinců. V roce 1891 byl kostel a křížová cesta vysvěcen. Obecní zastupitelstvo mělo od celé obce souhlas k upsání se k tomu, že se bude o celý objekt starat. Úpis byl zapsán v zápisech zastupitelstva v roce 1889:

V Milivicích, dne 15. května 1889:

Úpis
Jan Král a Marie Králová

Vojtěch Fouček, chalupník z Milivic č. 33, svědek
Jindřich Špirhanzl, chalupník z Milivic č. 22, svědek

„My níže podepsaní výborové obce ‚Milivic‘ zavazujeme se na základě usnesení celé obce, že chceme kapli ‚Dobré Vody‘ asi čtvrt hodiny za Milivicemi, jež letošního roku vystavěna bude, jakož i vnitřní úpravu, veškerá bohoslužebná roucha a náčiní z obecního jmění a v případě tom, že by naše obecní k tomu nevystačovalo jmění, přirážkou obecní, na věčné časy v dobrém stavu a pořádku udržeti.“

Kostel byl postaven u studánky, podle níž nese celé místo jméno, Dobrá Voda. Kostel je zasvěcen k poctě Královny Nebeské Nejblahoslavenějsí Panny Marie.  Okolo kostela vede křížová cesta. Ta je tvořená čtrnácti kapličkami.

Kostel Dobrá Voda u Milejovic
Dobrá Voda

Voda ze studánky má být podle pověry léčivá. Stejně jako voda ze studánky na Podsrpu ve Strakonicích, je i zde zvýšený obsah radonu.

Z rozboru provedeného v roce 2006 plyne, že je voda pitná i přes více než trojnásobný obsah radonu. Obsah radonu je pouze jakostní kritérium a k pitnosti přispívá to, že se jedná o vodu na volném prostranství, ne v uzavřeném prostoru. Dále se v rozboru dozvídáme to, že se jedná o vodu měkkou, tzn. o vodu povrchovou, a tudíž vhodnou pro přípravu teplých nápojů. Obsah dusičnanů je na hodnotě kojenecké vody. Voda neobsahuje žádné bakterie. Pramen má velkou samočistící schopnost, díky velké vydatnosti pramene a díky tomu kudy protéká.

Mše se v kostele koná každoročně o Dobrovodské pouti. Ta připadá na jedenáctou neděli po Velikonocích. V roce 1996 byl kostel, křížová cesta i studánka opraveny. Opravy si vyžádali částku necelého jednoho miliónu korun. 12. července 2006 přívalový déšť poničil cestu k Dobré Vodě. To si vyžádalo její opravu ve výši skoro dvou miliónů korun. Při této opravě byla cesta zpevněna.

Ani Dobré Vodě se nevyhnul ve čtvrtek 18. ledna 2007 orkán Kyrill, který devastoval velkou část evropského kontinentu. Naštěstí padající stromy nezasáhly kostel ale pouze kapličky křížové cesty. Vše se stačilo do dobrovodské pouti opravit a odstarnit škody.