Zastupitelé 2006 – 2010

Zastupitelé zvolení do volebního období 2006 – 2010 v řádném termínu komunálních voleb v pátek 20. a  sobotu 21. října 2006:

Edita Frnochová / Vacková

František Havel

Miroslav Havel

Jiří Soukup

Pavel Uhlík

Josef Vacek

Radek Vlk

Starostou a místostarostkou obce byli:

František Havel – starosta

Edita Frnochová / Vacková – místostarostka