Vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky vydané obecním úřadem Milejovice.

7. ledna 2018 – MUST/000230/2018/OR/cech – návrh změny č. 1 územního plánu Milejovice

30. června 2016 – OZV 1 / 2016 – zábavná pyrotechnika

21. listopadu 2015 – OZV 3 / 2015 – pohyb psů

18. dubna 2015 – OZV – 2 / 2015 – odpad