Vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky vydané obecním úřadem Milejovice.

30. června 2016 – OZV 1 / 2016 – zábavná pyrotechnika

21. listopadu 2015 – OZV 3 / 2015 – pohyb psů

18. dubna 2015 – OZV – 2 / 2015 – odpad