Obecní knihovna Milejovice

Obecní knihovnu Milejovice naleznete v budově bývalé hasičárny, kde již v minulosti byla obecní knihovna.

Znovu otevření knihovny nastalo ve středu 1. listopadu 2017 za pomoci Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Šmidingerova knihovna Strakonice Obecní knihovně Milejovice zapůjčuje sbírku knížek, ze kterých si vyberou čtenáři každého věku. Seznam knih naleznete v sekci se seznamem knih.

Pokud budete chtít vědět základní informace o knihovně, podívejte se do informací o knihovně.